Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku

Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku

Funkcjonowanie - wybierz podmenu:

Prowadzone rejestry

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty szkoła prowadzi następujące rejestry:
- Księga uczniów
- Księga ewidencji dzieci

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie o ochronie danych osobowych.

Ponadto prowadzone są:
- ewidencja wydanych legitymacji szkolnych
- ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
- ewidencja wydanych kart rowerowych
- ewidencja środków trwałych
- ewidencja pozostałych środków trwałych
- ewidencja akt osobowych
- rejestr delegacji
- rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
- rejestr zarządzeń wewnętrznych
oraz inne niezbędne ewidencje, których dane w nich zawarte udostępnia się do wglądu w miejscu prowadzenia ewidencji, w godzinach pracy szkoły.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2011-09-24
Dane wprowadził(a): Lidia Sobieraj.
Odpowiedzialna/y za treść: Lidia Sobieraj.

 1. 2011-09-24 (22:29:53)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Prowadzone rejestry
  Redaktor: Lidia Sobieraj.
 2. 2011-09-24 (22:29:58)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Prowadzone rejestry
  Redaktor: Lidia Sobieraj.
 3. 2011-12-15 (10:21:33)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Prowadzone rejestry
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 4. 2020-12-11 (11:15:58)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Prowadzone rejestry
  Redaktor: Monika K