Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku

Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku

Polityka wewnętrzna - wybierz podmenu:

Sprawozdania finansowe za 2021 rok

Data publikacji: 2022-05-18

Sprawozdania finansowe za 2021 rok

Załączniki:

 1. Bilans za 2021 (plik pdf 166KB)
 2. Informacja dodatkowa do bilansu za 2021 (plik pdf 385KB)
 3. Rachunek Zysków i Strat za 2021 (plik pdf 141KB)
 4. Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki za 2021 (plik pdf 129KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-05-18
Dane wprowadził(a): Lidia Sobieraj
Odpowiedzialna/y za treść: Lidia Sobieraj

 1. 2022-05-18 (10:34:00)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Sprawozdania finansowe
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 2. 2022-05-18 (10:38:24)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Bilans
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 3. 2022-05-18 (10:38:46)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja dodatkowa do bilansu
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 4. 2022-05-18 (10:39:19)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Rachunek Zysków i Strat za 2021
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 5. 2022-05-18 (10:39:46)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki za 2021
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 6. 2022-05-18 (10:40:24)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Sprawozdania finansowe
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 7. 2022-05-18 (10:41:37)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Sprawozdania finansowe za 2021 rok
  Redaktor: Lidia Sobieraj

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Data publikacji: 2021-04-21

Załączniki:

 1. Bilans za 2020 (plik pdf 163KB)
 2. Informacja dodatkowa za 2020 rok (plik pdf 215KB)
 3. Rachunek Zysków i Strat za 2020 (plik pdf 139KB)
 4. Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki za 2020 (plik pdf 125KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-04-21
Dane wprowadził(a): Lidia Sobieraj
Odpowiedzialna/y za treść: Lidia Sobieraj

 1. 2021-04-21 (14:14:51)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Sprawozdania finansowe za 2020 rok
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 2. 2021-04-21 (14:15:29)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Bilans za 2020
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 3. 2021-04-21 (14:16:19)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja dodatkowa za 2020 rok
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 4. 2021-04-21 (14:16:47)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Rachunek Zysków i Strat za 2020
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 5. 2021-04-21 (14:17:14)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki za 2020
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 6. 2021-04-21 (14:17:49)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Sprawozdania finansowe za 2020 rok
  Redaktor: Lidia Sobieraj

Sprawozdania finansowe

Data publikacji: 2019-05-08

Zgodnie z paragrafem 34 pkt 9, 10 Rozporządzenia MRiF w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 

Załączniki:

 1. Bilans za 2019 rok (plik pdf 163KB)
 2. Rachunek Zysków i Strat za 2019 (plik pdf 140KB)
 3. Zestawienie Zmian Funduszu za 2019 rok (plik pdf 126KB)
 4. Informacja Dodatkowa za 2019 rok (plik pdf 214KB)
 5. Bilans za 2018 rok (plik pdf 250KB)
 6. Rachunek Zysków i Strat za 2018 rok (plik pdf 225KB)
 7. Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki za 2018 rok (plik pdf 212KB)
 8. Informacja dodatkowa za 2018 rok (plik pdf 160KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-05-08
Dane wprowadził(a): Lidia Sobieraj
Odpowiedzialna/y za treść: Lidia Sobieraj

 1. 2019-05-08 (09:29:08)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 2. 2019-05-08 (09:32:11)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 3. 2019-05-08 (09:30:42)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Bilans za 2018 rok
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 4. 2019-05-08 (09:31:13)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Rachunek Zysków i Strat za 2018 rok
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 5. 2019-05-08 (09:31:38)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki za 2018 rok
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 6. 2019-05-17 (08:42:41)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja dodatkowa za 2018 rok
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 7. 2021-03-10 (14:24:53)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Bilans za 2019 rok
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 8. 2021-03-10 (14:25:20)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Rachunek Zysków i Strat za 2019
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 9. 2021-03-10 (14:25:47)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zestawienie Zmian Funduszu za 2019 rok
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 10. 2021-03-10 (14:26:14)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja Dodatkowa za 2019 rok
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 11. 2021-03-10 (14:28:45)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Sprawozdania finansowe
  Redaktor: Lidia Sobieraj

Pomoc materialna o charakterze socjalnym:

Data publikacji: 2011-12-15

1. stypendia, zasiłki szkolne
2. wyprawka szkolna
3. dożywianie uczniów
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2011-12-15
Dane wprowadził(a): Lidia Sobieraj
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Denys

 1. 2011-12-15 (12:17:52)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Pomoc materialna o charakterze socjalnym
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 2. 2011-12-15 (12:18:00)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Pomoc materialna o charakterze socjalnym
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 3. 2011-12-15 (12:19:06)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Pomoc materialna o charakterze socjalnym:
  Redaktor: Lidia Sobieraj
 4. 2011-12-15 (12:32:26)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Pomoc materialna o charakterze socjalnym:
  Redaktor: Lidia Sobieraj